Menu   

Hoe werkt een kindercoach?

Als kindercoach ben ik geen therapeut; Ik ga niet graven naar de oorzaak van een situatie, probleem of gedraging. Ik kijk juist naar wat het oplost. En dat kan alleen maar vanuit het kind. Ik stimuleer het kind om zelf de oplossing te vinden en toe te passen. De ouder is hierbij ondersteunend.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intake gesprek, ontvangt u een intakeformulier. Wanneer ik deze ontvang, plannen we een intake gesprek. In het intakegesprek wordt de situatie, of het probleem (startpunt) besproken. En wat de ouders als uiteindelijk resultaat (einddoel) willen zien. Hierna kan de kindercoaching beginnen en ga ik aan het werk met het kind.

Sessies met het kind

Kindercoaching is gericht opdat het kind zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt en deze leert in te zetten in situaties die voor hem/haar moeilijk zijn. Op weg daar naar toe wordt er aandacht gegeven aan de belemmeringen die het kind tegen komt. Ik maak hierbij gebruik van verschillende mogelijkheden zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen. Of pas aspecten uit de ‘rots en water’-methodiek of kinderyoga toe.

Hoe vaak?

Een 'coachtraject' bestaat uit 5 a 10 sessies van ca. 1 uur per week. Na 5 sessies volgt er een tussenevaluatie en wordt er verder gekeken of een vervolg nodig is.