Menu   

Elise Jager

  • Erkend kindercoach
  • 'Rots en Water'-trainer

Betrouwbaar, speels, inlevend en warm

Mijn naam is Elise Jager. Ik ben erkend kindercoach en 'Rots en Water'-trainer.

Daarnaast heb ik sinds 1995 (onderwijs-) ervaring in het werken met kinderen met beperkingen of met gedrags- en psychiatrische problematiek. Als kindercoach richt ik mij op de individuele ondersteuning van kinderen en hun ouders. Ik ga daarbij uit van de vraag van het kind. Een kind loopt ergens in vast en kan het dan moeilijk vinden om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken of heeft het kan zijn dat hij of zij iets ingrijpends meegemaakt.

Samen met uw kind ga ik op zoek naar een oplossing voor waar uw kind tegen aan loopt. Daarbij ondersteun ik uw kind bij het ontdekken of ontwikkelen van de eigen kwaliteiten en coach ik uw kind om deze kwaliteiten te kunnen toepassen. Voor mij als kindercoach staat het oplossingsgericht werken centraal. Het kind kan kracht putten uit het vinden en toepassen van oplossingen. Dit in tegenstelling tot het therapeutisch zoeken naar oorzaken; waar het kind vaak niets aan heeft.

De methodes die ik gebruik zijn per kind, situatie en hulpvraag verschillend. Tijdens de sessies worden verschillende werkvormen, methodieken en materialen gebruikt, waaronder Kids’ Skills, spel, tekenen, mindmappen, metaforen en rollenspelen. Als kindercoach, coach ik niet alleen kinderen individueel, maar ik geef ook Rots en Water training basisschool breed. Dit kan in groepsverband maar ook deze training kan individueel. Het coachen van een kind kan zijn met een kind alleen, het kan ook zijn dat ik samen met één van de ouders coach. Hiervoor gebruik ik kindercoachmethode COACHEE!®spel. Verder onderzoek ik de breinvoorkeur van uw kind, dit doe ik dmv braingym en het gebruik maken van de meervoudige intelligentie profielen van uw kind. Het volgen van een IK LEER ANDERS-traject gebeurt altijd samen met een ouder, dit is van belang voor de verdere schoolperiode van uw kind.

Duur van het traject

Coaching is een kortdurend traject, het kan zijn dat uw kind met 2 tot 5 sessies de oplossing al heeft gevonden. Mocht het zo zijn, dat er een andere problematiek speelt, dan zal ik, samen met u, op zoek gaan naar een eventueel vervolgtraject.

Creatief, zoekend, medelevend en met humor

Met mijn werkwijze sluit ik aan bij het kind. Contact en aansluiting vinden is essentieel in de coach-relatie met het kind. Uw kind moet zich veilig voelen en het contact moet vertrouwd zijn. Zijn deze voorwaarden aanwezig dan kunnen we aan het werk. Dit kan op veel verschillende plekken; thuis, in een praktijkruimte, op school, of buiten, in het bos, in een speeltuin. Creatief en flexibel aansluiten bij het kind zorgt altijd voor mogelijkheden.