Menu   

Home

Je merkt dat het niet lekker met je kind gaat. Het gedrag van je kind lijkt veranderd. Het lijkt of je kind vast zit in zijn of haar situatie. Wordt stiller, is verdrietig, naar binnen gekeerd, faalangstig. Of juist druk, onhandelbaar, agressief, snel boos. Je stelt jezelf de vraag wat er toch aan de hand kan zijn. En wat je zou kunnen doen om je kind te helpen.

Op zoek naar oplossingen kan het zijn dat je er samen met je kind niet uit komt. Je hebt van alles geprobeerd wat je kent en weet of wat je vanuit je eigen netwerk aan tips hebt gekregen. Maar voor je gevoel levert dit niet de oplossing die jij (en je kind) graag zou wensen.

Op dat punt kan ik als Kindercoach jou en je kind helpen zoeken naar oplossingen. Dat helpen zoeken gebeurt vanuit jouw kind, waarbij het mijn doel is om jouw kind te stimuleren zelf de oplossing te vinden. Want als een kind merkt dat de oplossing in hem of haar zelf zit en deze kan toepassen, dan ontwikkelt zich bij het kind het vermogen om zelf met oplossingen te komen. Hierdoor ontstaat het zelfvertrouwen om in de toekomst zelf lastige situaties aan te pakken en op te lossen. Hiermee ontwikkelt het kind zijn of haar eigen talent.

Mijn naam is Elise Jager. Ik ben erkend kindercoach. In 2009 ben ik gestart met mijn eigen Kindercoachpraktijk. In de loop der jaren heb ik met veel verschillende kinderen gewerkt. Waarbij de achtergrond van de problemen waar de kinderen en hun ouders tegen aan lopen zeer verschillend zijn. Ik richt mij zowel op het jonge kind (5 t/m 12 jaar) als op jongeren t/m 18 jaar. Hierdoor heb ik, mede door aanvullende opleidingen, een brede expertise ontwikkeld in het werken met kinderen, jongeren en ouders. Dit bovenop de ervaring die ik sinds 1995 heb opgedaan in het speciaal onderwijs, waar ik werk met kinderen met een beperking of met gedrags- en/of psychiatrische problematiek.

Als Kindercoach werk ik met kinderen, jongeren en ouders die het even kwijt lijkten te zijn. Kinderen of jongeren die even vast lijken te zitten doordat ze iets vervelends hebben meegemaakt of die moeite hebben met het maken van een volgende stap in hun ontwikkeling. Kortom ze zijn uit balans.

In mijn eigen praktijkruimte, in de thuissituatie of op school of een andere locatie help ik kinderen of jongeren en ouders een oplossing zoeken voor hun situatie. Ik gebruik daar verschillende manieren voor waarbij het kind altijd centraal staat. Vaak gaat het er om het kind (en ouders) de woorden te geven die hij of zij zelf niet kan vinden om aan te geven wat er aan de hand is. Hiermee ga ik dan vervolgens samen met het kind, de jongere en de ouders op zoek naar handvatten die ze zelf kunnen inzetten in situaties, bij ontwikkeling en in de opvoeding.